12. októbra 2013

Oslavy jesennej módy (2013)

Tieto fotografie som urobil 12. októbra 2013 na módnej prehliadke Oslavy jesennej módy v nákupnom centre Centrál fotoaparátom Sony N50

I took these photos on 12th October 2013 at the "Autumn Fashion Celebration"  fashion show in the Central shopping centre with a Sony N50 camera